Fastighets­bestånd

Vår exploateringsyta har en totalarea på 25 000 m2 och är beläget på Fridhemsområdet i Sala. I dag finns två fastigheter i beståndet och den tredje står färdig under andra delen av 2022.

Företagshotellet ”Kristina” – Fridhemsgatan 25

Fridhem är ett etablerat verksamhetsområde som ligger öster om Sala centrum. Området omfattas i dagsläget av industri-, handel- och fordonsverksamheter. Fridhem är en utmärkt plats för företagsetableringar.

Fridhem avgränsas av järnvägen i norr och riksväg 56/72 (Uppsalavägen) i söder. Till väster ligger Sagån och ett åkerlandskap breder ut sig vackert mot öst.

Fastigheten innefattar åtta separata lokaler och passar utmärkt för hantverkstjänster, försäljning, yrkesbutik, handel, lättare industri, kontor samt showroom. Dock ej för bilverksamhet. 

FÖ Bygg AB – Fridhemsgatan 27

Sedan hyr FÖ Fastigheter AB ut Fridhemsgatan 27 till FÖ Bygg. Företaget erbjuder ett brett utbud av byggtjänster, både för offentliga beställare och privatpersoner, både i stora och i små projekt. 

Sala Padel Arena – Fridhemsgatan 27

På Fridhemsgatan 27 ligger även Salas första padelhall som färdigställdes precis innan julen 2019 av FÖ Fastigheter AB. I dagsläget har hallen tre inomhusbanor samt två utomhusbanor med konstgräs. Invändigt finns omklädningsrum och toaletter.

Fridhemstvätten

FÖ Fastigheter AB hyr ut en del av fastigheten på Fridhemsgatan till Fridhemstvätten, en miljövänlig fordonstvätt med självservice.

Fridhemstvätten är under uppbyggnad och kommer att innefatta den nya generationens högtryckstvätt som är fokuserad på att spara energi och minska förbrukningen av vatten och kemprodukter. Med den nya tekniken får kunderna erfara den högsta kvaliteten i varje fordonstvätt.